Investment Promotion- Contact us

Thông tin liên hệ

►Ban Đối ngoại và Xúc tiến đầu tư - Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam
♦ Trụ sở giao dịch: Số 1 Hoa Lư, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
♦ Điện thoại: 84.                  / Fax: 84.4 39741111
♦ Email:
♦ Website:

Other news

© Management agency: Vietnam National Village Forethnic Culture And Tourism

Address: No. 1 Hoa Lu, Hai Ba Trung, Ha Noi. Telephone/ Fax: (844) 39745288/39741111. Email: TrungtamTTDL@gmail.com